Friday, March 26, 2010

SURAT SPR KEPADA MB BERHUBUNG PILIHAN RAYA KECIL PBT

KENYATAAN AKHBAR
24 MAC 2010
SURAT SPR KEPADA MB BERHUBUNG PILIHAN RAYA KECIL PBT
DIDEDAHKAN KEPADA UMUM

SHAH ALAM: Mesyuarat Exco hari ini memutuskan untuk menyiarkan kepada umum surat yang dihantar Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) kepada Menteri Besar Selangor berhubung cadangan untuk mengadakan pilihan raya peringkat pihak berkuasa tempatan (PBT).

Tindakan ini bagi membolehkan orang ramai memahami isu ini secara mendalam.

Dalam surat setebal 11 muka surat bertarikh 23 Mac 2010 itu, Pengerusi SPR, Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof memberikan maklumat dari perspektif perundangan dan had batasan berkaitan cadangan mengadakan pilihan raya PBT di Selangor.

Beliau membuat kesimpulan bahawa SPR dan negeri tidak mempunyai kuasa untuk mengadakan pilihan raya peringkat PBT bagi memilih ahli majlis.

Tan Sri Abdul Aziz juga berkata, SPR tidak boleh menjalankan kajian dan analisis seperti yang diminta Selangor kerana ia bukan bidang kuasa SPR seperti termaktub dalam Perlembagaan dan Akta Pilihan Raya 1957.

Kerajaan Negeri menegaskan surat SPR ini bukan noktah akhir kerana kerajaan negeri akan terus berusaha mencari jalan atau kemungkinan lain yang membolehkan pilihan raya PBT ini diadakan.

“Kita membincangkan isu ini dalam Mesyuarat Exco hari ini dan memutuskan jalan terbaik ialah dengan mencari pilihan lain dari sudut yang berbeza.

“Kami percaya dalam sebuah negara yang matang, fungsi sesebuah kerajaan perlu didemokrasikan dan ini baik kerana rakyat mempunyai banyak pilihan,” kata Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim.

Pada 11 Mac lalu, Menteri Besar menulis surat kepada SPR untuk mendapatkan pandangan mengenai pilihan raya kecil PBT selain meminta SPR mengadakan kajian menyeluruh untuk kepentingan rakyat khususnya di Selangor.

SEKRETARIAT AKHBAR
PEJABAT MENTERI BESAR SELANGOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESS STATEMENT
MARCH 24, 2010
EC LETTER ON COUNCIL ELECTION OPEN TO PUBLIC

SHAH ALAM: The State Executive Councillors (EXCO) meeting today decided to make public a letter from the Election Commission Malaysia (SPR) to Selangor Menteri Besar with regards to the Selangor Government’s plan to hold council election. The decision was made to enable the public to fully understand the issues involved.

In the 11-page letter dated March 23 2010, SPR chairperson Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof has provide a detailed explanation from a legal perspective on the limitations involved in running a local council election. He had among others concluded that neither SPR nor the state has the powers to run an election for the appointments of local council.

He also said that SPR cannot conduct research and analysis as requested by the Selangor government as it is not within its functions as stated under the Federal Constitution and Elections Act 1957.

The State would like to stress that the letter will not stop the state from exploring all feasibilities to make way for local council election.

“We have discussed the letter at the EXCO meeting today and we believe that it’s best to look at all options and angles. We believe that as the country matures, the function of a government has to be democratized. So, when the situation is ripe for democratization, it will be good for us to have all options ready,” said Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim.

On March 11, Tan Sri Khalid had written to the Commission seeking its views on local government elections. He also requested EC to conduct a research on the matter in the interest of the public.

PRESS SECRETARIAT
OFFICE OF SELANGOR MENTERI BESAR

--
Sekretariat Akhbar
Pejabat Dato' Menteri Besar Selangor
Tel: 03 5544 7452 Fax: 03 5510 9686

No comments: