Wednesday, June 23, 2010

Kenyataan Tian Chua berkenaan keputusan hakim terhadap kes tuduhan yang disabitkan kepadanya..

No comments: