Wednesday, April 4, 2012

USUL PENAMBAHBAIKAN PROSES PILIHAN RAYA

Pindaan kepada Usul oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menurut Peraturan Mesyuarat 30 (1).

Kami, YB Mohamed Azmin Bin Ali (Gombak), YB Loke Siew Fook (Rasah), YB Dr Mohd Hatta Bin Md Ramli (Kuala Krai) ingin mencadangkan pindaan kepada usul tersebut seperti berikut :

"Bahawa mengikut Peraturan Mesyuarat 86 (5) dan keputusan Usul yang diluluskan oleh Dewan ini pada 3 Oktober 2011, maka Penyata Jawatankuasa Khas Berhubung Dengan Penambahbaikan Proses Pilihan Raya dibentangkan di atas meja Mesyuarat di dalam Dewan ini sebagai Kertas Dewan No. DR. 1 Tahun 2012 hendaklah diterima dan dipersetujukan dengan memuatkan satu penyata minoriti yang dibentangkan oleh YB Gombak, YB Rasah dan YB Kuala Krai."


YB Mohamed Azmin Ali YB Loke Siew Fook YB Dr Mohd Hatta Md Ramli
Ahli Parlimen Gombak Ahli Parlimen Rasah Ahli Parlimen Kuala Krai

No comments: