Thursday, February 18, 2010

KENYATAAN MEDIA TENTANG ZULKIFLI NORDIN

KENYATAAN MEDIA
UNTUK EDARAN SEGERA


Tarikh: 18 Februari 2010
KES DISIPLIN YB ZULKIFLI NORDIN

Malam tadi (17 Februari 2010) Biro Politik KEADILAN mengadakan mesyuarat mingguan biasanya. Biro membincangkan beberapa perkara termasuk kes-kes disiplin.

Berhubung kes Zulkifli Nordin, Biro menyerahkan kepada Lembaga Disiplin untuk membuat keputusan dan menyampaikannya kepada Parti dengan seberapa segera. Lembaga diminta oleh Biro Politik untuk mengambil kira semua kenyataan melalui media yang telah dibuat oleh Zulkifli selepas surat tunjuk sebab dihantar kepadanya.

Biro Politik mengambil perhatian bahawa Lembaga Disiplin telah menghantar surat tunjuk sebab kepada Zulkifli pada 08 Februari 2010 melalui faks, emel dan surat berdaftar. Beliau diminta menjawab sebelum 12 Februari 2010 dan memberitahu sebelum 15 Februari 2010, pilihan beliau untuk tarikh pendengaran kes yang dicadangkan oleh Lembaga, iaitu 18 atau 23 Februari 2010.

Lembaga Disiplin tidak mendapat apa-apa jawapan daripada Zulkifli apabila kedua-dua tarikh 12 dan 15 Februari luput. Pada 16 Februari 2010 Zulkifli memberitahu melalui media beliau tidak dapat hadir kerana ke Korea dan kenyataan beliau kemudian disalinkan kepada Setiausaha Agung, Saifuddin Nasution.

Zulkifli pergi ke Korea atas urusan sendiri dan bukan dihantar oleh Parti. Parti tidak tahu-menahu tentang pemergian beliau. Beliau tidak pernah memberitahu Lembaga Disiplin mengenainya. Beliau juga tidak pernah mencadangkan tarikh lain untuk pendengaran.

Ini nampaknya menjadi cara biasa Zulkifli. Dalam kes yang lalu beliau memberi alasan tidak berada di Kuala Lumpur juga untuk mengelak hadir mengikut tarikh yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Disiplin ketika itu.

Zulkifli memilih untuk lebih mementingkan urusan pribadinya ke Korea daripada hadir di hadapan Lembaga Disiplin untuk penyiasatan dan membela diri. Beliau tidak harus menyalahkan mana-mana pihak.

DR SYED HUSIN ALI
Timbalan Presiden KEADILAN
###

dari pejabat KETUA AMK BATU

MEDIA STATEMENT
FOR IMMEDIATE RELEASE

Date: 18 February 2010
YB ZULKIFLI NORDIN’S DISCIPLINARY CASE

Last night (17 February 2010) KEADILAN's Political Bureau held its normal weekly meeting. The Bureau discussed several matters including disciplinary cases.

Regarding Zulkifli Nordin’s case, the Political Bureau leaves it to the Disciplinary Board to make a decision and convey it to the Party as soon as possible. The Bureau requests the Board to take into account all statements made by Zulkifli through the media after the show cause letter was sent to him.

The Political Bureau took note that the Disciplinary Board had sent the show cause letter to Zulkifli by fax, email and registered post on 08 February 2010. He was requested to reply before 12 February 2010 and to indicate before 15 February 2010 his choice of date when he could meet the Board. The Board suggested either the 18 or 23 February 2010 for hearing his case.

The Disciplinary Board did not receive any reply from Zulkifli when both 12th and 15th February expired. On 16 February 2010 Zulkifli informed the media that he was unable to attend the hearing as he was going to Korea and he later sent his statement to the Secretary-General, Saifuddin Nasution.

Zulkifli went to Korea on his personal arrangement and he was not sent by the Party. The Party had no knowledge of his trip. He never informed the Disciplinary Board about it. He also never suggested an alternative date for hearing.

It appears that this is Zulkifli’s normal ploy. In a previous case he also gave the excuse that he was away from Kuala Lumpur, presumably to avoid a meeting the Disciplinary Committee then on the date fixed.

Zulkifli has decided to give priority to his personal programme in Korea over attending the hearing by the Disciplinary Board for investigation and to defend himself. He should not blame anybody.

DR SYED HUSIN ALI
Deputy President, KEADILAN
###
Delivered to you by / Dihantarkan kepada saudara melalui:
BIRO KOMUNIKASI
PARTI KEADILAN RAKYAT
A-1-09, Merchant Square
No. 1, Jalan Tropicana Selatan 1
47410 Petaling Jaya
Tel: +603 7885 0530
Fax: +603 7885 0531
E-mail:
komunikasi@keadilanrakyat.org
Web: www.keadilanrakyat.org

from the office KETUA AMK BATU

No comments: